POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności i plików cookies
Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi
oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej

 

https://malgorzatt.pl przez Małgorzatę Duśko
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności,

w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną,

wysyłając wiadomość na adres kontakt@malgorzatt.pl

 

 

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Małgorzata Duśko – kontakt@malgorzatt.pl
Strona internetowa – strona internetowy dostępna pod adresem https://malgorzatt.pl
Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

 

§2 Dane osobowe
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak dodanie komentarza, wysłanie maila.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Użytkownikowi przysługują prawa do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz wniesienia skargi do PUODO w Warszawie.
 6. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych: Mad Ventures Patryk Kozioł, ul. Niedźwiedzia 29B 02-737 Warszawa NIP 538 175 39 91 – w celu przechowywania danych na serwerze.

 

§3 Pliki cookies

1.Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies Facebooka, cookies wtyczki społecznościowej, cookies sieci afiliacyjnych.

 

 •  Analiza i statystyka. Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

 

3. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

 

§ 4 Logi serwera
 1. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

§5 Inne technologi

1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 

 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
  Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

2.  Media Społecznościowe Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, BlogLovin, Google Plus, Pinterest, zBlogowani.

 

3. Kontakt e-mailowy. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej,  przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu. Na blogu używam wtyczki Contact Form 7 do formularza kontaktowego.

 

4. Używam wtyczki do udostępniania treści w sieci przez moich czytelników. Wtyczka nazywa się Social Sharing WordPress Plugin – Social Pug. Więcej informacji na jej temat można znaleźć tutaj.

 

 

5. Komentarze. Komentarze na blogu obsługiwane są przez system WordPress.

 

 • Dodając komentarz na blogu, przekazujesz mi swoje dane w zakresie imienia (nazwy), adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz treści komentarza.

 

 

 

M A Ł G O R Z A T T